Ny digital løsning giver benchmark på lejeniveauer over alt i landet

Hvad ligger lejeniveauet på i et bestemt område af Danmark? Og hvordan fordeler lejen sig på bolig, butik, kontor og industri? Ejendomsbranchen har nu fået et nyt og omfattende værktøj, der giver målrettetindsigt i markedet for professionel udlejning. Det er EjendomDanmark og Estaid, der i samarbejde lancerer det digitale værktøj ”Lejetjek+”.

Brancheorganisationen EjendomDanmark og ejendomsdataplatformen Estaid har det seneste år udviklet det digitale værktøj Lejetjek+, som allerede er i brug hos de første kunder. Lejetjek har hidtil været tilgængelig i en simpel version hos EjendomDanmark, men fremadrettet vil Lejetjek+ kunne findes på Estaids platform, der også samler al ejendomsdata i en simpel og intuitiv brugergrænseflade.

Samarbejdet åbner for en ny og forbedret adgang til lejeniveauer i hele Danmark. Lejetjek+ kommer med en intelligent beregningsmodel, som sikrer bedst mulig udnyttelse af det hidtil største datagrundlag. Udlejer, administrator, investor, udvikler, rådgiver eller mægler vil fremover nemt og fleksibelt kunne få adgang til detaljerede nøgletal på lejeniveauer for en hvilken som helst matrikel i landet.

Brugbart brancheværktøj

Mikkel Alsø, økonomisk chefkonsulent i EjendomDanmark, er ikke i tvivl om, at Lejetjek+, vil være et brugbart værktøj for branchen:

”Med samarbejdet ønsker vi at berige markedet med et unikt og endnu stærkere produkt."

"Vi anvender Lejetjek i en ny kontekst. Brugeren vil kunne indhente et beregnet lejeniveau efter anvendelsestype på en hvilken som helst geokoordinat i landet, hvilket betyder, at vi kan komme helt tæt på den enkelte grund eller ejendom,” siger han.

Også Søren Nielsen, CEO hos Estaid, glæder sig over det nye samarbejde:

“I vores tætte samarbejde med EjendomDanmark er vi i fællesskab lykkedes med at skabe markedets bedste løsning for lejedata, der giver hele branchen mulighed for at finde og skalere benchmark til en hvilken som helst ejendom i landet, så man nemt kan underbygge sine analyser med bundsolide data.” siger han.

Lejebenchmark for alle områder af Danmark

Med Lejetjek+ hos Estaid, kan man med et enkelt klik få beregnet et lejebenchmark på baggrund af de omkringliggende lejemål.

“Det har været vores højeste prioritet at kunne tilbyde troværdige benchmarks, og der har derfor været store krav til datagrundlaget."

"Vi er utroligt glade for at kunne udbyde Lejetjek+ i samarbejde medEjendomDanmark, der har indsamlet og behandlet data fra en kvart million reelt indgåede lejekontrakter fra seriøse spillere i branchen. De sammenlignelige, reelle og seriøse datapunkter giver det stærkeste datagrundlag, man kan ønske sig,” forklarer Søren Nielsen.

Lejetjek+ tager højde for forskelle i ejendommenes og enhedernes forskellige karakteristika som fx opførelsesår, anvendelse, areal, lejereguleringstype og seneste indflytningsdato. Det gør det muligt forbrugeren at sondre mellem aktuel leje i området og markedsleje. Dertil kommer, at brugeren ud fra en ny indikator får en sikkerhed for, hvor godt estimatet vurderes at være.

”Den nye løsning er sat særligt op, så vi kan anvende markedsdata fra markedsstatistikkens mange indberettere uden at udstille de enkeltes oplysninger. Beregningerne er derfor anonymiseret og resultaterne udregnes på baggrund af vores statiske model – baseret på 250.000 forskelligebolig- og erhvervslejemål,” forklarer Mikkel Alsø.

Ud over de præcise lejebenchmark er der desuden udviklet et simuleringsmodul, hvor brugeren kan eksperimentere med en ejendoms anvendelse, sammensætning og størrelse. Det kan give et værdifuldt indblik i ejendommens eller grundens potentiale med henblik på fremadrettet udlejning, konvertering eller udvikling.

Imponerende præcist

Jakob de Linde, som er forretningsudviklingschef hos Ejendomsselskabet Olav de Linde, har allerede taget det nye produkt i brug, og han beskriver det som værende ”imponerende præcist” og noterer, at kvadratmeterlejen har ramt nærmest perfekt. For Jakob er dette helt væsentligt. Det kan nemlig hurtigt blive dyrt at sætte lejen på et nyt projekt skævt fra begyndelsen:

”Det handler jo om at ramme rigtigt første gang – og det kan jeg med større tryghed gøre nu.”

Lejetjek Basis vil fortsat være at finde hos EjendomDanmark og vil blive videreudviklet sideløbende.

Om Estaid

Estaid er en platform, der giver brugeren et nemt og intuitivt overblik over ejendomsmarkedet. Estaid samler alle tilgængelige ejendomsdata i én platform, og gør det nemt for ejendomsinvestorer, -udviklere og deres rådgivere at finde og arbejde videre med data og dokumenter.

Om Lejetjek

Lejetjek er baseret på anonymiseret data fra EjendomDanmarks markedsstatistik, der dækker 23 % af al bolig- og erhvervsudlejning i Danmark. Alle indsamlede data behandles fortroligt og anonymt kun af EjendomDanmark, og med løsningen er det ikke muligt hverken for værktøjets brugere eller Estaid at lede tilbage til enkelte aktører i et bestemt område.