Datakilder

Indhent 50+ datapunkter om en ejendom ét sted

Hent mere end 50 datapunkter om ejendomme fra en lang række offentlige kilder. Med Estaid Search sparer du tid på at indsamle ejendomsdata og dokumenter, fordi du kan gøre det hele ét sted.

Ejendomsdata fra
15 forskellige kilder

Med Estaid Search kan du finde og downloade det senest opdaterede data og dokumenter om en ejendom fra 15 forskellige kilder

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

BBR-meddelelse inkl. opførelsesår, bygninger, arealer og anvendelse

Danmarks Adresser (DAWA)

Alle adressedata fra
Danmarks Adresseregister

Danmarks Miljøportal

Data om miljø, jordforurening og
olietanke på matrikler

Danmarks Statistik

Kommunale satser for skat
og dækningsafgifter

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Alle oplysninger om selskaber inkl. CVR, adresse(r), ejerforhold og regnskaber.

EjendomDanmark

Lejedata fra 250.000 aktive lejekontrakter indberettet af EjendomDanmarks medlemmer.

Ejerfortegnelsen (EJF)

Oplysninger om ejere af fast ejendom fra Geodatastyrelsens Ejerfortegnelsen

Google

Kortdata kommer fra Google Maps

Kortforsyningen

Matrikelskel på kort fra Kortforsyningen

Matriklen (MAT)

Matrikelnr., ejerlav, areal og BFE-nummer fra Geodatastyrelsens Matriklen

Plandata.dk

Lokalplaner og kommuneplaner fra Erhvervsstyrelsens Plandata.dk

Slots- og Kulturstyrelsen

Oplysninger om fredninger af ejendomme
fra Slots- og Kulturstyrelsen

Sparenergi.dk

Energimærker og energimærkningsrapporter
fra Energistyrelsen

Tinglysning

Akter, servitutter, hæftelser, påtegninger, skøder, tingbogsattester og andre tinglyste dokumenter

Vurderingsstyrelsen (VUR)

Ejendomsvurderinger fra
Vurderingsstyrelsen

"Vi bruger Estaid Search til nemt og hurtigt at hente alle de oplysninger om danske faste ejendomme, som vi bruger i vores arbejde med due diligence."

Anders Friis
Partner & Advokat

Hent al offentlige data om en ejendom med Estaid Search