Se lejeniveauer for alle ejendomme i Danmark med Lejetjek+

Med Lejetjek+ kan du se den gennemsnitlige leje for ejendomme der ligner din, beregne forventet årsleje, eller blive klogere på hvordan du optimerer lejen.
Estaids logo
EjendomDanmarks logo

Hvad kan Lejetjek+?

Lejetjek+ beregner estimerede lejeniveauer for alle ejendomme i Danmark.
Se den forventede bund-, gennemsnits- og topleje for den ejendom du arbejder med – uanset hvor den ligger i landet.

Lejeniveauer er fordelt på kategorierne Bolig, Kontor, Butik, Industri og Andet Erhverv, som hurtigt giver overblik på tværs af sektorer.

Lejeniveauet skaleres til at passe den specifikke ejendom. Så du altid får retvisende resultater, uanset om lejemålene er 20 kvm eller 2000 kvm.
Tjek lejeniveauet for alle enheder i en ejendom
Se forventet leje på en ejendom

Solid data til din investeringscase

Med Lejetjek+ kan du se den forventede indtjening på en ejendom du overvejer at købe. Det betyder at du kan basere dine fremtidige investeringscases på data fra professionelle aktører i ejendomsbranchen.

Lejetjek+ dækker hele landet, så du kan undersøge investeringsmuligheder i nye områder du ikke selv har data på endnu. Det giver dig et hurtigt overblik over lejeniveauet i det næste geografiske område du overvejer at investere i.  

Hvis du skal konvertere enheder, ændre på ejendommen eller bygge helt nyt, kan du bruge vores simuleringsmodul. Her kan du eksperimentere med ejendomsanvendelse, sammensætning og størrelse, samt få et estimeret lejeniveau for en potentiel fremtidig ejendom.

Kortsøgning

Find den indsigt der præcist matcher dit behov. Du kan hurtigt og nemt afgrænse dine søgninger i hele Danmark.
Lejetjek kortsøgning

Filtrér referencer der indgår i din beregning

Udover indsigt i lejeniveauerne på en ejendom, får du også indblik i det underliggende datagrundlag og du kan med vores filtre redigere i datagrundlaget, så det tilpasses lige præcis din case. Du kan eksempelvis få større indblik i hvornår referenceejendommene er opført, indflytningsår, størrelse, lejemålstype og boligtype.
Lejetjek referencer

Lejeoptimér din ejendom

Som udlejer kan du hurtigt se, hvor dine ejendomme bevæger sig i forhold til benchmarks. Ud fra et oplyst datagrundlag baseret på 250.000 lejemål, kan du vurdere hvorvidt du kan sætte lejen op i regulerede kommuner.

Hvis du ser mulighed for at renovere og omlægge til 5.2 leje, kan du med simuleringsværktøjet nemt beregne den forventede gevinst ved omlægning og vurdere om en renovering kan betale sig.

Datagrundlaget opdateres løbende, så du hele tiden ved hvordan dine lejemål står i forhold til benchmark.  
Simuler nye lejeindtægter og beregn værdien

"Med Lejetjek+ kan vi enormt hurtigt få dannet os et overblik over det lokale markedsniveau."

Johan Tofte
Porteføljechef
Estaids logo og EjendomDanmarks logo

Samarbejde med EjendomDanmark

EjendomDanmark har løbende indsamlet data fra deres medlemmer og opbygget en database med 250.000 indgåede lejekontrakter. Det svarer til mere end 23% af alle landets bolig- og erhvervsudlejningsejendomme. For kontorer er dækningen 35%. Det er datagrundlaget for Lejetjek+.

Alle estimeringer for lejeniveau er derfor baserede på aggregerede data, der udelukkende ligger hos EjendomDanmark. Det vil sige at ingen oplysninger fra specifikke data lejekontrakter afsløres eller gives videre.

EjendomDanmark er en erhvervsorganisation som repræsenterer cirka 85 % af det professionelle ejendomsmarked.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på spørgsmål i forbindelse med Lejetjek+.

Du kan også se definitioner på alle datapunkter på platformen her.

Skulle du have yderligere spørgsmål, sidder vi altid klar til at hjælpe dig på +45 31 50 35 49 eller dp@estaid.dk.
Hvor kommer data fra i Lejetjek+?
Højre pil

De informationer du finder i Lejetjek+ er en blanding af BBR-data og estimater, baseret på EjendomDanmarks markedsstatistik fra faktiske lejekontrakter for mere end 250.000 lejemål i hele landet.

Hvad er beregningsgrundlaget for de estimerede lejeniveauer?
Højre pil

Vi estimerer lejeniveauet for en opslået ejendom ved at se på prisen for tilsvarende lejemål af samme kvalitet i området med hensyn til størrelse, opførelsesår og anvendelse.

Hvor sikkert er datagrundlaget for de estimerede lejeniveauer?
Højre pil

EjendomDanmark råder over lejedata fra 250.000 lejemål i Danmark, som ligger til grund for lejemålets estimerede lejeniveauer.

For at tydeliggøre præcisionen af vores beregning er alle lejeniveauer kategoriseret efter en skala som angiver usikkerheden af det pågældende estimat.

Sikkerhedsniveauer

Niveau 1: Gennemsnitsafstand til den opslåede ejendom er over 2 km og baseret på mindre end 50 lejemål.

Niveau 2: Gennemsnitsafstand til den opslåede ejendom er over 2 km og baseret på mere end 50 lejemål.

Niveau 3: Gennemsnitsafstand til den opslåede ejendom er mellem 250 m og 2 km og baseret på mindre end 50 lejemål. 

Niveau 4: Gennemsnitsafstand til den opslåede ejendom er mellem 250 m og 2 km og baseret på mere end 50 lejemål.

Niveau 5: Gennemsnitsafstand til den opslåede ejendom er under 250 m og baseret på mindre end 100 lejemål.

Niveau 6: Gennemsnitsafstand til den opslåede ejendom er under 250 m og baseret på mere end 100 lejemål.

Hvordan beregnes den totale årsleje?
Højre pil

Et estimeret niveau for bund-, gennemsnits- og topleje (årlig kvadratmeterleje) beregnes for alle lejemål i ejendommen. Lejemålene er baseret på registrerede enheder i BBR.

For hvert enkelt lejemål beregnes den forventede årsleje ved at gange gennemsnitslejen med antallet af kvadratmeter registeret på enheden i BBR. Ejendommens totale årsleje er summen af årslejen for alle lejemålene.

Hvordan beregnes aktuel leje?
Højre pil

I Lejetjek+ skelnes der mellem aktuel leje og markedsleje. De nærmeste nabolejemål i EjendomDanmarks database findes, og lejen for disse skaleres med statistiske metoder til at ligne den valgte enhed i ejendommen.

Med statistiske metoder skaleres nabolejemålenes kvadrameterleje til at ligne den valgte enhed i ejendommen. Kvadratmeterlejen skaleres i forhold til arealet og opførelsesåret for den valgte enhed, men der skaleres ikke baseret på tidspunkt for indgåelse af lejekontrakten, som der gør i beregningen af markedsleje.

Hvordan beregnes markedslejen?
Højre pil

I Lejetjek+ skelnes der mellem aktuel leje og markedsleje. De nærmeste nabolejemål i EjendomDanmarks database findes.

De tætteste nabolejemål i EjendomDanmarks database findes. Med statistiske metoder skaleres nabolejemålenes kvadrameterleje til at ligne den valgte enhed i ejendommen.

Kvadratmeterlejen skaleres i forhold til arealet og opførelsesåret for den valgte enhed. Derudover skaleres den til hvad lejen ville være på nuværende tidspunkt.

Hvordan udledes lejemålets type?
Højre pil

Lejemålets type udledes baseret på den anvendelse lejemålets enhed er registreret til i BBR.

Lejemålstypen “Bolig” er baseret på enheder registreret som etageboliger, enkeltstående beboelsesejendomme eller dele herfra. Medmindre andet indstilles vil beregninger for bolig som udgangspunkt basere sig på fri leje.

Lejemålstypen “Kontor” omfatter kontorlejemål og kontorhoteller med egentlig erhvervsmæssig anvendelse. Den gælder også læge- eller tandlægeklinikker i beboelsesejendomme, som er særligt indrettede til erhverv.

Lejemålstypen “Butik” omfatter bl.a. dagligvarebutikker, butikker i strøgejendomme, butikscentre, varehuse, restauranter, caféer, hoteller o.lign.

Lejemålstypen “Industri” omfatter svær eller let industri, værksteder, lager og lejemål til logistik og distribution. Den gælder også kælderlejemål der anvendes til lager.

Lejemålstypen “Andet erhverv” omfatter enheder, der anvendes til andet erhverv end kontor, bolig, butik eller industri. Herunder bl.a. sundhed, kultur og offentlige institutioner.

"Vi kan hurtigt få overblik over top- og bundniveauer på lejen for forskellige typer lejemål og en fornemmelse af hvilken omsætning og indtægt, vi kan generere i et bestemt område. Samtidig kan vi få afstemt, om vores forventninger passer til markedet, og om vi ville kunne bidrage med nogle produkter til en konkurrencedygtig pris."

Johan Tofte
Porteføljechef

Lejetjek+ giver en målrettet markedsindsigt i de områder og sektorer, der er relevante for os. Vi har nu mulighed for at komme dybere ned og for at ligge væsentlig information til grund for vores overvejelser og beslutninger. EjendomDanmarks markedsstatistik er formentlig det største og mest valide grundlag i udlejningsbranchen.

Mikkel Scheel
Adm. direktør

Bliv den bedste i branchen til at finde, udvikle og udleje lejemål

Få et komplet overblik over markedet for lejemål med Lejetjek+ og Erhvervsleje+ hos Estaid.

Lejetjek+ giver dig de mest præcise beregninger på faktiske lejeniveauer på tværs af bolig og erhverv, mens du med Erhvervsleje+ får data om udbudte erhvervslejemål i hele Danmark.
Se lejebenchmark med Lejetjek+

Vil du se, hvordan Lejetjek+ kan hjælpe dig i dit arbejde?